P.A.P logo
Transform Teknisk Integration

Opgradering til komplet fjernkontrol af Energinets 132kV- og 150kV-net

Transform Teknisk Integration-projektet er affødt af Energinets overtagelse af de regionale transmissionsnet herunder N1, Vestjyske Net, Fyns Net, KET/FET, SEAS/NVE.

Energinets overtagelse af de regionale transmissionsselskaber medførte en adskillelse af anlæggene fra det underliggende spændingsniveau (50kV og 60kV). Adskillelsen kræver at den komplette styring og overvågning af 132kV og 150kV nettet kan foregå fra Energinets kontrolcenter i Erritsø ved hjælp af eget stationskontroludstyr.

 

Opgradering af halvtreds 150 kV stationer

P.A.P har leveret teknisk bistand og rådgivning til opgaver under det samlede Transform Teknisk Integrations projekt. Hovedparten af de opgaver P.A.P. har været involveret i, har været tilknyttet delprojektet omfattende det tidligere regionale transmissionsnet N1 herunder ca. halvtreds 150kV stationer. Delprojektet var opdelt i to faser.

 

Fase 1: Forberedelse af alle 150kV stationer til enten opgradering af eksisterende eller installering af ny RTU

I denne fase har P.A.P bl.a. deltaget i projektering af udvidelse af egenforsyning, dialog med distributionsselskaber og projektering i forbindelse med adskillelse af installationer herunder kontrolanlæg, beskyttelsesanlæg, spændingsregulering m.m.

Derudover har P.A.P bistået Energinets signallistekontor med udarbejdelse af ensrettede signallister, herunder signaludredning, redegørelse af ejerskab over det enkelte signal samt identificering og opsplitning af fællesalarmer (Energinet eller distributionsselskab).

Afslutningsvist har P.A.P udarbejdet driftmanualer for hver enkelt station.

Fase 1 er afsluttet august 2015.

 

Fase 2: Endelig overgang til overvågning af alle 150kV stationer fra Energinets kontrolcenter i Erritsø

I denne fase står P.A.P bl.a. for forberedelse af og deltagelse i afsluttende varmtest, opdatering af eksisterende dokumentation og afslutningsvist bortskaffelse af udfaset udstyr.

Fase 2 forventes afsluttet ved udgangen af 2016.

 

Transform stationsanlæg

Fakta

 • Projektnavn
 • Transform Teknisk Integration
 • Sted
 • Jylland, Fyn og Sjælland
 • Færdiggørelse
 • 2016
 • P.A.P’s ydelser
 • Teknisk bistand og rådgivning
 • Arbejdstimer
 • 3,5 mandeår
 • Samarbejdspartnere
 • Energinet, COWI, ABB, Delpro

Kontakt

Søren Borre Kreipke
Rasmus Røjgaard Pedersen
stærkstrømsingeniør
Rasmus.Roejgaard@afry.com
+45 2114 2576

Fagområder

Lokal- og fjernkontrol
Læs mere
Relæbeskyttelse
Læs mere
P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her