P.A.P logo
Innan Eið 60/20 kV station

Nye transformerstationer skal forsyne Færøernes voksende fiskeindustri

Sild, makrel og kulmule strømmer ind i det færøske fiskeriterritorium. Formentlig på grund af temperaturstigningen i verdenshavene. Temperaturstigningen får nemlig flere af fiskearterne til at migrere mod nord for at kunne opholde sig i den havtemperatur de er mest komfortable i.

Sild, makrel og kulmule strømmer ind i det færøske fiskeriterritorium. Formentlig på grund af temperaturstigningen i verdenshavene. Temperaturstigningen får nemlig flere af fiskearterne til at migrere mod nord for at kunne opholde sig i den havtemperatur de er mest komfortable i.

 

El-infrastrukturen styrkes

Det er således gyldne tider for færøsk fiskeindustri, og der opføres i øjeblikket adskillige nye fiskefabrikker til at håndtere den øgede produktion.

For at dække fabrikkernes elforbrug skal infrastrukturen styrkes og udbygges. Derfor opfører El-selskabet SEV en række nye transformerstationer. P.A.P har senest projekteret den nye 60/20 hovedtransformerstation lidt uden for Fuglafjørður der skal forsyne en stor ny fabrik ved havnen.

Station Innan Eið er den tredje 60/20/10 kV station P.A.P projekterer i samarbejde med SEV inden for kort tid. Og der er flere på vej: Allerede til sommer er det planen at næste station skal i drift. I slutning af året idriftsættes endnu en. Disse to projekter er lige som Innan Eið begrundet i fiskeindustriens stigende el-forbrug.

 

Gensidigt udviklende samarbejde

Samarbejdet mellem SEV og P.A.P går tilbage til 1920’erne. Relationen bærer præg af tillid og en fælles indstilling til at levere resultater af høj kvalitet.

P.A.P’s Bjarne Bendtsen siger om samarbejdet:

”Det er et privilegium at få lov at løse disse spændende opgaver sammen med SEV. Vi bliver involveret i stort set alle faser og de fleste tekniske discipliner lige fra de første planer til den endelige idriftsættelse. SEV er en kunde der stiller meget høje krav til kvaliteten, og de har altid en meget tydelig holdning til vores løsningsforslag. I SEV’s DNA ligger en innovationsevne som bl.a. betyder at de ikke er bange for at implementere ny teknik i deres anlægsmasse.

Det er alt sammen med til at holde os skarpe og opdaterede til gavn for begge parter.”

 

 P.A.P’s rolle i Station Innan Eið

Designfasen: P.A.P’s samarbejde med arkitekten starter så snart hovedstrømskemaets overordnede linjer er på plads. På den måde kan bygningensarkitekturen understøtte komponenternes placering med en logisk og hensigtsmæssig indretning.

Projekteringsfasen: Når bygningen er tegnet og bygherrerådgiverne går i gang med at projektere skal bygningsingeniørerne have oplyst alle specielle krav som knytter sig til højspændingsudstyret: Brandsikring, trykstigninger ved kortslutning, belastninger etc. I denne fase at projekterer P.A.P også jordingsanlægget.

Byggefasen: Mens bygherrerådgiverne og entreprenørerne arbejder med bygningen detailprojekterer og indkøber P.A.P alt højspændingsmateriel og hjælpeudstyr som senere skal ind i bygningen.

Montagefasen: I montageperioden beregner P.A.P beskyttelsesindstillinger og konfigurerer RTU og relæer. Herudover besvarer P.A.P spørgsmål fra montører og udfører eventuelle tilsynsopgaver.

Endelig foretager P.A.P slutafprøvning af det samlede anlæg. Disse tests er temmelig omfattende. Det tager typisk flere uger at kontrollere alle funktioner inden stationen er klar til at blive sat i drift.

Fakta

 • Projektnavn
 • Innan Eið 60/20 kV station
 • Færdiggørelse
 • 2018
 • Kunde
 • El-selskabet SEV
 • P.A.P's ydelser
 • Detailprojektering, indkøb af komponenter, test, , idriftsættelse
 • Arkitekt
 • Árni Winther Arkitektar
 • Bygherrerådgivere
 • Bygherrerådgivningen er udført i et samarbejde mellem færøske rådgivere SMJ og SPENN
 • Bygningsentreprenører
 • Elcon og Kanjon
 • Tekniske specs
 • Bygningen rummer to 16 MVA transformere, et 60 kV dobbeltskinne GIS-anlæg bestående af 5 felter, et 20 kV anlæg bestående af 14 felter, lokaltransformer og slukkespole samt alt hjælpeudstyr.

Kontakt

Karsten Holm
Karsten Holm
stærkstrømsingeniør
Karsten.Holm@afry.com
+45 2326 6611

Fagområder

Lokal- og fjernkontrol
Læs mere
Relæbeskyttelse
Læs mere
Stationsanlæg
Læs mere
P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her