P.A.P logo
Glencore Nikkelverk

Relæberegninger i Powerfactory

Glencore Nikkelverk er et af verdens største nikkelraffinaderier med nikkel, kobber og kobolt som hovedprodukter og svovlsyre som biprodukt. Produktionen består af en række energikrævende processer fra knusning og rensning af materiale, forædling ved elektrolyse til efterbehandling og pakning.

Krav om høj forsyningssikkerhed
Disse processer forsynes via et komplekst internt 25 kV forsyningsanlæg, hvor en høj forsyningssikkerhed er et krav. Forsyningssikkerheden sikres i høj grad ved paralleldrevne transformere og kabelsystemer, hvilket samtidig giver store udfordringer rent beskyttelsesmæssigt, da en elektrisk fejl skal udkoble mindst muligt af anlægget og samtidig sikre minimal skade på det fejlramte anlæg.

P.A.P har udarbejdet rapporter, dels med anbefalinger til optimering af relæbeskyttelsen, herunder anvendelse af lysbuebeskyttelse, dels med beskrivelse af de beregninger / simuleringer, som ligger til grund for indstilling af relæbeskyttelsen i 25 kV lokalforsyningsanlægget.

Glencore Nikkelverk ligger lidt uden for Kristiansand, Norge. Værket blev grundlagt 1910. Foto: Glencore Nikkelverk, Anders Martensen.

Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk er et af verdens største nikkelraffinaderier. Værket forædler nikkel, kobber og kobolt som hovedprodukter og svovlsyre som biprodukt. Foto: Glencore Nikkelverk, Anders Martensen.

Fakta

  • Sted
  • Kristianssand, NO
  • Færdiggørelse
  • 2015
  • Kunde
  • Glencore Nikkelverk
  • P.A.P's ydelser
  • Teknisk rådgivning og bistand vedr. relæberegninger

Kontakt

Fagområder

Net- og systemplanlægning
Læs mere
Relæbeskyttelse
Læs mere
P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her