P.A.P logo
Banedanmark

Power Factory-simuleringer af negativ sekvensstrøm i 150/400 kV-nettet

For at forberede det danske jernbanenet til den kommende udvidede elektrificering har Banedanmark brug for at installere betydeligt flere transformere på 150 kV-niveau.

For at forberede det danske jernbanenet til den kommende udvidede elektrificering har Banedanmark brug for at installere betydeligt flere transformere på 150 kV-niveau.

Fordi togenes trækkraftbelastning er enfaset bliver transmissionsnettet asymmetrisk belastet. Det giver en negativ sekvensstrøm som belaster transmissionsnettet og potentielt kan forårsage forstyrrelse af HVDC-systemerne.

For at begrænse asymmetrien i transmissionsnettet har Energinet udstedt et sæt nettilslutningskrav til Banedanmark. Kravene kan potentielt føre til at mange af 150 kV-transformerstationerne skal have installeret kompensationsudstyr for at reducere omfanget af negativ sekvensstrøm i både 150 kV- og især 400 kV-nettet.

P.A.P’s rolle

For at få en indikation af niveauet for negativ sekvensstrøm i 150 kV- og 400 kV-nettet har P.A.P  udarbejdet en analyse for Banedanmark, som omfatter et sæt simuleringer udført på en forenklet model i beregningsprogrammet Power Factory. Modellen er baseret på et uddrag af det danske 150 kV- og 400 kV-transmissionsnet i den sydlige del af Jylland, hvor der allerede er installeret transformere, og installationen af endnu flere er planlagt.

Fakta

 • Projektnavn:
 • Banedanmark - simuleringer i Power Factory
 • Sted
 • Sønderjylland
 • Færdiggørelse
 • 2015
 • Kunde
 • Banedanmark
 • P.A.P's ydelser
 • Teknisk rådgivning og bistand vedr. simulering af asymmetrisk belastning i DigSilent Power Factory
 • Arbejdstimer
 • 220

Kontakt

Fagområder

Net- og systemplanlægning
Læs mere
P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her