P.A.P logo
150 kV kabelanlæg fra Roslev til Sindbjerg

Højspændingsnettet forberedes til flere vindmøller

Projektet i Han Herred, Thy, Mors og Salling er en del af den danske kabelhandlingsplan, der går ud på, at master og ledninger på 132 og 150 kV lægges i jorden inden 2030. Samtidig omstrukturerer Energinet højspændings-nettet, så det er klar til udbygningen med flere vindmøller.

Færre elmaster og ledninger
Projektet er en del af et større anlægsarbejde, hvor bl.a. de store elmaster og ledninger mellem Struer og Bedsted i Thy tages ned. Samtidig erstatter Energinet luftledningen med et højspændingskabel, der skal gå fra Struer til Bedsted, videre hen over Mors og til Bilstrup ved Skive. I Sindbjerg på Mors og i Roslev i Salling skal der desuden bygges nye transformerstationer.

Flere vindmøller
I Han Herred, Thy, Mors og Salling skal kabellægningen og de nye transformerstationer på Mors (Sindbjerg) og Salling (Roslev) således sikre, at det bliver muligt at koble nye vindmøller i området til elnettet. Det er baggrunden for, at projektet ikke blot består af at lægge en luftledning i jorden men også indeholder kabler på strækningen fra Bedsted til Bilstrup, hvor der i dag ikke er 150 kV højspændingsanlæg.

P.A.P er delprojektleder på kabelstrækningen mellem Roslev og Sindbjerg, hvor kablet bl.a. også skal krydse Salling sund. Opgaven omfatter projektledelse i etableringsfasen, som startede op i august 2015.

Luftledninger erstattes med højspændingskabler. Foto: Master Media

Kabelstrækningen mellem Roslev og Sindbjerg krydser Salling sund. Kort: Energinet

Foto: Master Media

Fakta

 • Sted
 • Mors-Salling
 • Færdiggørelse
 • 2016
 • Kunde
 • Energinet
 • P.A.P's ydelser
 • Delprojektleder for etablering af kabelnettet
 • Arbejdstimer
 • 0,5 årsværk
 • Foto/grafik
 • Master Media, Energinet

Kontakt

Henrik Heldgaard Gundersen
Henrik Heldgaard Gundersen
stærkstrømsingeniør
henrik.gundersen@afry.com
+45 2216 0663

Fagområder

Ledningsanlæg
Læs mere
P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her