P.A.P logo
Nykøbing Falster kommunale elværk – et af de første værker med P. A. Pedersen som totalrådgiver i 1907. Billedet er udlånt af Elmuseet.

Om os / Historien

P.A.P’s historie starter i 1906. Det er historien om den entreprenante ingeniør P. A. Pedersen der byggede sin virksomhed op i den danske elbranches unge år og i løbet af sine første 10 år som selvstændig tegnede og projekterede halvdelen af Danmarks første kommunale elværker. Virksomheden er vokset op sammen med Danmarks elforsyning og har fra begyndelsen opereret langs de inderste linjer af dansk infrastruktur.

Samspillet mellem den samfundsmæssige udvikling og teknologiens fremmarch i de første årtier af 1900-tallet banede for alvor vejen for elektrificeringens gennembrud. I takt med at maskinstormernes skepsis efterhånden blev fortrængt af en voksende begejstring for de moderne teknologier eksploderede markedets efterspørgsel på strøm.

Det var den mulighed P. A. Pedersen greb, og med et bemærkelsesværdigt talent for både teknik, forretning og politik etablerede en virksomhed der kom til at spille en stor rolle i elektrificeringen af Danmark.

P.A.P’s fortælling er et lille stykke danmarkshistorie i sig selv. I 2006 udgav vi jubilæumsbogen ”100 år bag kulisserne”, hvor historiker Frank C. Motzkus på baggrund af et stort researcharbejde fortæller de første 100 år af virksomhedens historie.

Historien starter med tilblivelsen af de allerførste danske købstadsværker hvor P.A. Pedersen udviklede en holistisk model der fik enorm succes. Ud over beregningerne for det tekniske anlæg tog hans model højde for alt fra elværkets arkitektur til beregninger af den fremtidige rentabilitet, drift og bemanding.

Modellen indebar også en fleksibel prisstruktur, der fik håndværkerne og fabrikkerne til at tage strømmen til sig og forlade de meget udbredte dampmaskiner og petroleumsmotorer. Erhvervslivets efterspørgsel på strøm steg derefter voldsomt, og fra 1906 til 1918 tegnede og projekterede P. A. Pedersen 29 købstadsværker efter samme succesfulde model.

Historiebogen om hvordan P.A.P har udviklet sig som virksomhed i vekselvirkning med udviklingen af vores omverden: nye teknologier, samfundpolitiske forhold og vores kunders behov kan læses her:

Fra venstre: P. A. Pedersen, Stenild Hjort, Ivan Byrge Sørensen, Peter Guldberg, Mogens Jensen, Walther Damgaard, Lars Otto Kjær
Fra venstre: P. A. Pedersen, Stenild Hjort, Ivan Byrge Sørensen, Peter Guldberg, Mogens Jensen, Walther Damgaard, Lars Otto Kjær

P.A. Pedersen var indehaver og direktør fra 1906 til 1937. Virksomheden har gennem tiden haft 8 administrerende direktører, inklusiv vores nuværende, Carsten Eichstedt. De har med hver deres personlige natur og faglighed påvirket virksomhedens interne og eksterne udvikling.

Carsten Eichtstedt tiltrådte som administrerende direktør i 2013 og er i dag eneindehaver af virksomheden. Under Carstens ledelse gennemgår P.A.P i disse år en gennemgribende udvikling med vækst, virksomhedskultur, personaleledelse, strategi, arbejdsglæde og kommunikation som de væsenligste omdrejningspunkter.

Administrende direktør Carsten Eichtstedt
Administrende direktør Carsten Eichtstedt

Udviklingsprocessen har indtil videre resulteret i:

2013
Åbning af lokale afdelinger i Aalborg og Aarhus

2013 –
Løbende strategiudvikling på alle fagområder
Ansættelse af afdelingsledere med personaleledelse som speciale
Større åbenhed i kommunikationen – både indadtil og udadtil

2016
Navneskifte fra Ingeniørfirmaet P.A. Pedersen A/S til P.A.P A/S
Nyt logo
Ny adresse: hovedkontoret flytter fra Rosenørns Allé til Langebrogade 1D

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her