P.A.P logo

Om os

Vi dækker alle fagdiscipliner inden for elforsyning. Fra projektering af elværker, hovedstationer, kabelanlæg, modernisering af SCADA-anlæg og relæbeskyttelses-systemer til rådgivning om netplanlægning, integration af vedvarende energi og optimering af leveringssikkerhed. Læs mere om vores fagområder her.

Vi løser opgaver for alle de store infrastrukturejere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Vores virksomhed er gammel, og det er mange af vores kunderelationer også. Relationerne er grundlagt og udviklet gennem mere end 100 års samarbejde om opbygningen af dansk elforsyning.

Historie

Ingeniør Peder A. Pedersen grundlagde sin virksomhed i 1906 i København

Vores virksomhed er vokset op sammen med Danmarks elforsyning
P.A.P’s historie starter i 1906. Det er historien om den entreprenante ingeniør P. A. Pedersen der byggede sin virksomhed op i den danske elbranches unge år og i løbet af sine første 10 år som selvstændig tegnede og projekterede halvdelen af Danmarks kommunale elværker. Virksomheden er vokset op sammen med Danmarks elforsyning og har fra begyndelsen opereret langs de inderste linjer af dansk infrastruktur. Læs mere om vores historie her

Værdier

Vi tror på gamle dyder som troværdighed, loyalitet og seriøsitet.
I mere end 100 år har P.A.P udviklet sig som virksomhed i vekselvirkning med udvklingen af vores omverden: nye teknologier, samfundpolitiske forhold og vores kunders behov. Det sidste har især haft stor betydning for vores definition af rådgiverrollen.

Vi ved, at vi lever af vores kunders tillid til os som rådgivere. Det er tilliden der bringer os tæt nok på til at lære vores kunders verden og behov at kende. Når vi gør det, kan vi sammen med kunderne forudse og udvikle netop de løsninger, der retter sig mod deres største udfordringer. Proaktivt fremfor reaktivt.

At det gang på gang er lykkedes at opbygge den tillidsrelation og vedligeholde samarbejder over mange årtier hænger sandsynligvis sammen med at vi dogmatisk har fulgt et værdisæt der sætter kunden og vores rådgiveretik i centrum. Det har vi gjort længe inden det blev moderne at formulere virksomhedsværdier, og selvom de efterhånden klinger lidt af gamle dyder, er vores værdier stadig helt grundlæggende for P.A.P’s forretningsmodel:

Vi er troværdige. Hvis vi har fejlet, melder vi hellere ud og tager konsekvensen af fejlen, end vi risikerer vores troværdighed.

Vi er loyale. På hver enkelt opgave er vi fuldt loyale over for vores kunde. På samme tid udviser vi altså på forskellige opgaver loyalitet over for forskellige parter, og vi sikrer os, at vi ikke påtager os kombinationer af opgaver, som bringer vores loyalitet i tvivl.

Vi er seriøse. Ved løsning af opgaver vurderer vi nøgternt, hvilke midler og løsninger vi finder bedst egnede i forhold til kundens behov og ønsker. Enkle, sikre og afprøvede løsninger foretrækkes frem for komplicerede og eksperimentelle.

Organisation

P.A.P’s ledergruppe består af Fredrik Persson, adm. direktør, Peder Cajar, afdelingsleder, København, Bent Cramer, afdelingsleder, Aarhus og Aalborg og Sebastian Dollerup, Head of Projekt Management.

P.A.P er en flad organisation med korte beslutningsveje. Vores hovedsæde ligger i København, og vi har lokale afdelinger i Aarhus og Aalborg. I øjeblikket er vi ca. 45 medarbejdere. Heraf sidder 30 i København, 12 i Aarhus og 3 i Aalborg. Eller så meget sidder de faktisk ikke. En stor del af tiden er de ude i marken, hos vores kunder og på projekter. Se alle medarbejdere

P.A.P er en del af AFRY

Medlemsskaber

P.A.P er medlem af:

DI – Dansk Industri
Cigré – International Council on Large Electric Systems
Elektroteknisk forening
KASER – Kredsen Af Større El-Rådgivere

Vi støtter

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her