P.A.P logo

Nyheder

Varmt farvel til Erik Sørensen efter 40 år hos P.A.P

Fælles morgenmad på hovedkontoret på Langebrogade, varme og muntre afskedstaler fra Carsten Eichstedt, Peder Cajar og Erik selv og om aftenen festlig afskedsmiddag i Grøften i Tivoli.

Erik har været en super kollega. Ingen tvivl om, at han bliver savnet.

Erik blev ansat i P.A.P som nyuddannet ingeniør i 1979. Han har, på nær et lille års fagligt sidespring, været en del af P.A.P’s tekniske kerne i 40 år.

Læs afskedsinterviewet hvor Erik fortæller om affaldsforbrænding i New Delhi og eftermiddagskaffe i mødelokale 6 her.

Velkommen til Sven, Rouhollah, Casper og Trine

Vi er glade for at kunne byde fire nye kollegaer velkommen hos P.A.P

Sven Tommy Salwin (øverst t.v.)

Sven er ekspert i High Voltage Cables HVDC & HVAC og er uden tvivl en af branchens stærkeste profiler inden for kabelområdet.

Sven kommer fra en stilling som kabelspecialist hos NKT. Pr. 1. januar 2019 er han tilknyttet P.A.P som konsulent med reference til Aarhus-afdelingen.

Rouhollah Emami (øverst t.h.)

Rouhollah har en MSc in Electrical Engineering Power fra sit hjemland Iran. Han kommer fra en stilling som Technical Project Manager hos KK Wind Solutions i Ikast, hvor han bl.a. har haft ansvar for design, engineering og test af styretavler til bl.a. Vestas møller. Rouhollah er ansat pr. 1. februar 2019 i P.A.P’s Aarhusafdeling.

Casper Vestergård Lindgaard (nederst t.v.)

Casper er pr. 1. februar 2019 startet i praktik i P.A.P’s Aarhusafdeling. Han læser til diplomingeniør i elektrisk energiteknologi på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet.

Trine Bjerre (nederst t.h.)

Trine er P.A.P’s HR- og kommunikationschef. Hun har været ekstern ledelses- og kommunikationsrådgiver for P.A.P siden 2012. Inden da kom hun fra en stilling som kommunikationschef hos Dissing+Weitling Architects. Trine har en MAA fra Aarhus Universitet. Hun er pr. 1. januar 2019 ansat i P.A.P med tilknytning til hovedkontoret i København.

Kick off på nordisk samarbejde inden for transmission & distribution

Forrige uge mødtes Carsten Eichstedt med de øvrige nordiske T&D-ansvarlige fra ÅF på P.A.P’s hovedkontor i København.

 

Samarbejde og målstyring over landegrænserne

Målet med mødet var at starte samarbejde og målstyring over landegrænserne i Norden. Det var første arbejdsmøde i T&D-gruppen, så mødet startede med en præsentation af de tre virksomheder: T&D Sverige, T&D Norge og P.A.P Danmark.

 

Detaljeret helhedstilbud til vores stationsanlægskunder

Herefter arbejdede gruppen med at kortlægge de ydelser som ÅF og P.A.P i fællesskab vil kunne tilbyde markedet. Første målsætning er at udvikle et detaljeret helhedstilbud til vores kunder inden for stationsanlæg.

Frem til næste arbejdsmøde i marts vil de tre landechefer hver især bearbejde helhedstilbudet med deres egne ledergrupper. Ledergrupperne skal også bidrage med at forslag til samarbejdsmål for 2019.

Opstarten på det nordiske T&D-samarbejde er endnu et vigtigt skridt i den integrationsproces vi har arbejdet med siden ÅF købte P.A.P den 1. oktober 2018.

 

På mødet deltog (set fra venstre på fotoet):

Tor Magne Johansen, ÅF Energy + T&D i Norge

Tord Karlberg, ÅF T&D i Sverige

Carsten Eichstedt, P.A.P, chef for ÅF T&D i Danmark

Fredrik Persson, ÅF Energy i Danmark.

Vi søger en erfaren stærkstrømsingeniør med speciale i stationsanlæg til P.A.P’s afdeling i Aalborg

Har du lyst til at hjælpe os med at projektere de bedste stationsanlæg for vores nordiske kunder? Ved du hvor transformeren skal stå? Kan du designe det overordnede stationslayout, specificere koblingsanlægget, vælge de optimale højspændingsklemmer?

Læs hele jobopslaget her:

 

P.A.P’s Aarhusafdeling er flyttet til flot nyrenoveret kontor med plads til vækst

Vores nye Aarhus-kontor ligger på Viby Torv – et par kilometer tættere på Aarhus midtby end det gamle.

Kontoret har store mødelokaler og laboratorie til test af relæer og RTU’er.

De mange nye kvadratmeter giver god plads i Aarhusafdelingen: både plads til begejstring over den længe ønskede flytning og plads til den medarbejdervækst, der er en del af P.A.P’s strategi for de kommende år.

”Det aller bedste ved flytningen er at være kommet tæt på byen; at man lige kan gå til bageren efter morgenbrød. Og så er lokalerne store og lyse. Indeklimaet er godt, og der er god udsigt over byen. De kolde sodavand i køleskabet og den nye kaffemaskine der brygger på nymalede bønner er også en glimrende opgradering.”

– Rasmus Røjgaard Pedersen, stærkstrømsingeniør  (øverst t.h. på billedet)

Aarhusafdelingens nye adresse er:

P.A.P A/S

Viby Ringvej 2B, 3

8260 Viby J

 

 

 

P.A.P bliver en del af ÅF

Carsten Eichstedt har pr. 1. oktober solgt sine aktier i P.A.P til den svenske ingeniør- og designvirksomhed ÅF.

P.A.P fortsætter som en selvstændig juridisk enhed. Carsten Eichstedt fortsætter som direktør. Ledergruppen fortsætter, igangværende projekter og samarbejder forløber som hidtil, og vi har fortsat hovedsæde på Langebrogade i København og lokalafdelinger i Aarhus og Aalborg

Salget til ÅF er en del af den rejse P.A.P startede i 2013. I løbet af de sidste fem år har P.A.P været i stærk fremgang. Vi har åbnet afdelinger i Aarhus og Aalborg og gennemført en omfattende strategisk udvikling af virksomheden med fokus på virksomhedskultur, personaleledelse og arbejdsglæde.

Der er et oplagt match mellem P.A.P og ÅF. Vi har et stort kompetence- og kulturfællesskab og begge virksomheder har stærke historiske rødder i den skandinaviske elforsyning.

www.afconsult.com

Læs pressemeddelelsen her

 

Har du lyst til at løse opgaver på de højeste spændingsniveauer sammen med os?

Vi får hele tiden nye opgaver, og vi har brug for flere dygtige kollegaer, der lige som os er drevet af høj faglig stolthed, nysgerrighed og arbejdsglæde. Lige nu søger vi nye kollegaer, der har erfaring med:

Produktions-, stations- og transmissionsanlæg.

Kunne det være noget for dig? Læs hele jobopslaget her

 

 

Aksel Gruelund Sørensen træder ind i bestyrelsen for P.A.P A/S

”Jeg er meget glad for at byde Aksel Gruelund Sørensen velkommen i P.A.P’s bestyrelse. Aksel kommer med en bred erfaring inden for el- og energiteknologi. Hans dybe indsigt og viden om hvad der rør sig både i den danske el- og energibranche og de nordiske TSO’er vil kunne styrke bestyrelsens strategiske arbejde”, siger P.A.P’s bestyrelsesformand og adm. dir. Carsten Eichstedt.

Vi har stillet Aksel et par spørgsmål forud for hans indtræden:

Hvordan ser du P.A.P’s omdømme og position i markedet?

”P.A.P er en rigtig spændende virksomhed med en vigtig rolle i fremtidens el- og energibranche.

Fra min tid som projektchef hos Energinet oplevede jeg, hvorledes mine projektledere satte stor pris på jeres evne til at levere og til at vurdere, hvordan opgaven bedst kunne gribes an. De kunne kort sagt regne med jer.”

Hvilke fremtidige udviklingsmuligheder ser du for en virksomhed som P.A.P?

”Teknologiudviklingen og det store investeringsbehov kalder på høj faglighed, innovative løsninger og dygtig eksekveringsevne. Det kan P.A.P bidrage med i både indland og udland. Kunderne er mange, og der kommer flere til. Kundernes forretningsmodeller er meget forskellige, men P.A.P’s værdigrundlag giver det helt rigtige udgangspunkt for at blive en stærk samarbejdspartner uanset kundernes organisation.

Udviklingen i el – og energibranchen går mod stadig større procesbevidsthed. Det sikrer, at det er de rigtige projekter der besluttes, og at projekterne også bliver gennemført på en effektiv måde.

Det betyder til gengæld også, at branchen åbner sig endnu mere for de virksomheder, som evner at indgå i deres processer og som også kan bidrage til at udvikle dem, hvor der er behov. Det giver store muligheder for en virksomhed som P.A.P. Og det ændrer ikke på at det fortsat er el- og energiteknologien, der er i centrum. Den har også været i centrum i hele min karriere, så derfor er jeg ekstra glad for at kunne træde ind i jeres bestyrelse.”

Aksel Gruelund Sørensen er netop tiltrådt en stilling som projektchef hos Eniig Forsyning A/S. Før det har han gennem mange år arbejdet i Energinet hvor han som projektchef har haft ansvar for at opbygge et stærkt projektmiljø omkring anlægsprojekterne.

P.A.P’s bestyrelse udgøres nu af: Carsten Eichstedt (formand og adm. dir. for P.A.P), Trine Bjerre (ledelses- og kommunikationsrådgiver for P.A.P), advokat Gregers Lauritzen og Aksel Gruelund Sørensen (brancherådgiver, projektchef hos Eniig Forsyning A/S). Herudover deltager P.A.P’s revisor Ove Frederiksen deltager som rådgiver

 

Relætavler til Kriegers Flak testet på Hollandia værftet i Rotterdam

P.A.P’s stærkstrømsingeniør John Olsen har netop været på værft i Rotterdam for sammen med Energinets projektleder at teste relætavlerne til prestigeprojektet Kriegers Flak.

P.A.P har sammen med Energinet projekteret i alt 22 relætavler der indeholder udstyr til beskyttelse, styring og fjernkontrol af de respektive 220- og 150kV-anlæg på Kriegers Flak.

Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark. Projektet er banebrydende, dels på grund af den enorme produktionskapacitet på 600 MW, dels fordi det danner afsæt for en kobling til den tyske havmøllepark Baltic II og dermed til det tyske elnet. Det er første gang i verdenshistorien to havmølleparker på hver sin side af en landegrænse kobles sammen. Sammenkoblingen af de to landes elnet – den såkaldte Combined Grid Solution – er udviklet i et EU-støttet samarbejde mellem Energinet og det tyske netselskab 50Hertz.

De relætavler som P.A.P og Energinet netop har testet på værftet hører til platformen Kriegers Flak E. Det er denne platform der skal håndtere sammenkoblingen af det tyske 150kV-net og det danske 220kV-net. Formålet med testene har været sikre at tavlerne fungerer korrekt op mod det General Electrics (GE) 150kV GIS-anlæg der sammen med en 450MVA-transformer udgør Kriegers Flak E’s avancerede synkroniseringsudstyr.

Læs mere om Kriegers Flak og P.A.P’s rolle i projektet.

Varm afsked med P.A.P’s sekretariatsleder Bente Lindahl

I dag den 15. dec. måtte vi tage afsked med vores sekretariatsleder Bente Lindahl, der efter 15 år hos P.A.P har valgt at gå på pension.

Bente har styret sekretariat og bogholderi med sikker hånd og vil blive savnet. Hun overrækker stafetten til Birgitta Marcher der er tovholder på implementeringen af P.A.P’s nye økonomisystem og har arbejdet sammen med Bente i sekretariatet i 10 år.

Årsregnskabet 2016/17 blev det bedste i P.A.P’s historie

Med en omsætningsstigning på 15 pct. og et driftsresultat der er mere end fordoblet, blev resultatet for 2016/17 det stærkeste i P.A.P’s historie.

Resultaterne viser at vi har sat den rette kurs for P.A.P og at vi med de seneste års strategiarbejde har skabt et sundt fundament for fremtidig vækst og udvikling af virksomheden.

Læs ledelsesberetning til årsregnskabet her

Samarbejdsmesse på AAU’s Institut for Energiteknik

P.A.P var med på samarbejdsmesse på AAU’s Institut for Energiteknik den 23. november 2017.  Steffen Lind Kristensen, Jan Palle og Simon Hald bemandede standen og fik en uformel snak med de studerende om projekter og muligheder for samarbejde.

Udskiftning af 70 år gamle kabler mellem Danmark og Sverige

Et hold dykkere og to kabelskibe arbejder i øjeblikket med at placere de nye kabler helt præcist på havbunden mellem Helsingør og Helsingborg. 132 kV-forbindelsen sikrer udveksling af overskydende el mellem Danmark og Sverige og kan forsyne 350.000 husstande. Projektet ledes af P.A.P’s Claus Snoghøj Rasmussen der er udstationeret hos Energinet.

Han fortæller her i et interview til TV2/Lorry om de mange måneders forberedende arbejde.

Ny Shunt reaktor netop ankommet til Færøerne

Efter en vellykket Factory Acceptance Test er SEV’s nye Shunt reaktor nu ankommet til Færøerne. Den variable shunt reaktor er resultatet af P.A.P’s beregninger af SEV’s 60- og 20 kV net.

Formålet med beregningerne har været at kortlægge kompenseringsbehovet i forhold til el-forbruget hen over døgnet og året. Elforbruget på Færøerne er, ligesom i resten af verden, afhængigt af døgnrytmen i de erhvervsvirksomheder og private husstande der er koblet på nettet. Både døgnrytmen og de skiftende årstider og lysforhold påvirker elforbruget og giver et stærkt svingende reguleringsbehov. Disse forhold kan shunt reaktoren kompensere for.
Det er planen at shunt reaktoren sættes i drift i løbet af efteråret 2017.

Vi søger

Lige nu søger vi stærkstrømsingeniører til procesautomationsopgaver i Danmark, Grønland og på Færøerne.
Læs opslaget her
Vi også altid interesserede i at høre fra dygtige net- og systemanalytikere.
Læs om uopfordrede ansøgninger her

Nyt hovedkontor – Langebrogade 1D

Vi er flyttet ind i nyrenoverede lokaler i de smukke gamle sukkerfabrikker ved Københavns Havn. Det nye hovedkontor kan følge med vores vækstplaner, og det har samme balance mellem det historiske og samtidige som vores visuelle identitet.

Ingeniørfirmaet P.A. Pedersen er blevet til P.A.P

Vores nye navn er en kombination af ”Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen” og vores kaldenavn ”PAP”. Det første var lidt langt, og det andet mest for sjov. I det nye navn har vi adskilt bogstaverne. Vi siger ikke længere PAP som i papkasse, men P.A.P med tryk på hvert bogstav.

Ny visuel identitet – historisk og samtidig

Sammen med vores nye navn udruller vi en visuel identitet med nyt logo, ny papirlinje og nyt webdesign. Profilen er designet med afsæt i vores historie – de 110 års erfaring med dansk elforsyning – og den høje tekniske faglighed der altid har været vores varemærke.

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her