P.A.P logo

Kick off på nordisk samarbejde inden for transmission & distribution

Forrige uge mødtes Carsten Eichstedt med de øvrige nordiske T&D-ansvarlige fra ÅF på P.A.P’s hovedkontor i København.

 

Samarbejde og målstyring over landegrænserne

Målet med mødet var at starte samarbejde og målstyring over landegrænserne i Norden. Det var første arbejdsmøde i T&D-gruppen, så mødet startede med en præsentation af de tre virksomheder: T&D Sverige, T&D Norge og P.A.P Danmark.

 

Detaljeret helhedstilbud til vores stationsanlægskunder

Herefter arbejdede gruppen med at kortlægge de ydelser som ÅF og P.A.P i fællesskab vil kunne tilbyde markedet. Første målsætning er at udvikle et detaljeret helhedstilbud til vores kunder inden for stationsanlæg.

Frem til næste arbejdsmøde i marts vil de tre landechefer hver især bearbejde helhedstilbudet med deres egne ledergrupper. Ledergrupperne skal også bidrage med at forslag til samarbejdsmål for 2019.

Opstarten på det nordiske T&D-samarbejde er endnu et vigtigt skridt i den integrationsproces vi har arbejdet med siden ÅF købte P.A.P den 1. oktober 2018.

 

På mødet deltog (set fra venstre på fotoet):

Tor Magne Johansen, ÅF Energy + T&D i Norge

Tord Karlberg, ÅF T&D i Sverige

Carsten Eichstedt, P.A.P, chef for ÅF T&D i Danmark

Fredrik Persson, ÅF Energy i Danmark.

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her