P.A.P logo

Vindenergi

Forud for tilslutningen går en omfattende forberedelse af anlægget. Alle delelementerne: transmissionsanlæg, opsamlingsstation, opsamlingsnet samt transformer og koblingsanlæg i den enkelte mølle skal designes og dimensioneres korrekt for at vindmølleparken kan tilsluttes kontrolleret og opnå den fulde samfundsværdi.

P.A.P’s ekspertviden dækker alle leddene i den elektriske forsyningskæde. Vores erfaring med el-produktionsanlæg, transmissionsanlæg og distributionsanlæg rækker tilbage til elektrificeringens gennembrud i Danmark. Vi har siden 1906 været involveret i opbygningen af dansk elforsyning og løbende udviklet nettet til skiftende energikilder. De seneste år har vi styrket kompetencerne inden for vindenergi og ansat flere medarbejdere med erfaring fra vindmølleindustrien.

Vores kunder på dette område findes blandt vindmølleproducenter, initiativtagere til vindmølleparker, supportvirksomheder og rådgivende virksomheder med vindkompetencer som speciale.

Som udgangspunkt er vindmølleprojekter faseopdelte. Derfor gør vi brug af bl.a. planlægningsværktøjer og projektmodeller, som for hver fase sikrer opgaven gennemført til den aftalte pris, den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

P.A.P’s erfaring dækker:

Grid

Transmission system

Substation

Collection System

Wind Turbine Generator

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her