P.A.P logo

Vandkraft

Vandkraftværkerne varierer i størrelse fra nogle få 100 kW helt op til en produktionskapacitet på mere end 10 GW. Den største del af vandkraftenergien stammer fra potentiel energi i opdæmmet vand eller fra naturligt forekommende højtliggende søer, som driver en vandturbine og generator.

Vand har mange fordele som energikilde. Det er vedvarende og mere stabilt end f.eks. vind. Dertil kommer, at vandkraftværker har en lang levetid, et begrænset vedligeholdelsesomfang og kan drives af få medarbejdere.

Vi har hos P.A.P beskæftiget os med vandkraft siden 1920’erne på Færøerne og fra midten af 1970’erne i Grønland.

Inden for de seneste 10 år har vi deltaget som bygherrerådgiver i udformning af beslutningsgrundlag og i udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med totalentrepriseudbud for vandkraftanlæg.

Vi har også leveret diverse undersøgelser omkring vandkraft, gennemført garantiprøver ved aflevering af vandkraftanlæg og senere med udbud af yderligere turbineaggregat mv.
På Færøerne har vandkraftopgaverne primært bestået af detailprojektering af vandkraft-udvidelser med ekstra turbineaggregater og tilhørende elektriske installationer.

Gennem de mange års arbejde har vi opbygget et indgående kendskab til vandkraftværker generelt og til hydrauliske, mekaniske og elektriske systemer specifikt. Vi fører også tilsyn med elektriske og mekaniske installationer.

P.A.P’s erfaring dækker:

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her