P.A.P logo

Stationsanlæg

Vi har arbejdet med området siden elektrificeringens gennembrud i Danmark. Fra firmaets grundlæggelse i 1906 har vi været involveret i opbygningen af dansk elforsyning og løbende udviklet vores kompetencer i takt med nye teknologier og vores kunders behov.

Det er et fagområde der kræver en konstant ajourført viden. Ikke bare teknologien ændres hele tiden. Også normer, reglementer, bekendtgørelser og standarder revideres løbende. I de seneste år har vi i gennemsnit projekteret 2-3 hovedtransformerstationer om året, så vores viden opdateres hele tiden i takt med udviklingen.

Vi håndterer alle spændingsniveauer (400 kV til 10 kV) inden for disse anlægstyper og – koncepter:

Vores stationsanlægsprojekter er typisk nye stationer, modernisering af eksisterende stationer og udvidelse af eksisterende stationer. Vi gennemfører dem i et tæt samarbejde med vores kunder hvor vi via den løbende forventningsafstemning sørger for at levere det forventede slutresultat.

Vores løsninger adresserer først og fremmest de øjeblikkelige udfordringer, men samtidig sikrer vi sammen med kunderne det langsigtede perspektiv og sørger for at løsningerne er praktisk, økonomisk og driftsmæssigt realiserbare.

P.A.P har stor detailerfaring med :

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her