P.A.P logo

SRO

I dag kan mange produktionsanlæg drives ubemandet fordi SRO-anlægget kan klare driftsrutiner samt dataopsamlingen til asset management.

Det er også muligt at implementere mere intelligens, således at SRO-anlægget opsamler registreringer, som kan anvendes til analyser og yderligere optimering af processtyringen.

Vi har hos P.A.P en omfattende ekspertviden om styrings- og reguleringsprincipper. Der kan eksempelvis være tale om en eller flere controller (PLC) som overvåger processen samt en eller flere betjeningspladser (HMI). SRO-anlægget kan evt. overbygges med et fjernkontrolanlæg, således at anlægget kan drives ubemandet.

Vores kunder findes blandt elværker, vandværker og rensningsanlæg samt virksomheder inden for fødevareindustrien, medicinalindustrien, den kemiske industri og sværindustrien.

P.A.P kan håndtere alle faser af et SRO projekt:

Vi kan løse opgaver inden for:

SRO anlæg

Eltavler

Logik Programmer

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her