P.A.P logo

Ledningsanlæg

Vi forventer en tilsvarende udvikling inden for distributionsanlæg. Derfor giver det god mening at se på fremtidige anlægsrenoveringer eller -udbygninger som en del af en samlet kabellægningsplan.

Vi har hos P.A.P medarbejdere med ekspertviden på kabellægningsområdet og mange års erfaring med distributions- og transmissionsområdet. Flere af vores medarbejdere har været involveret fra begyndelsen af denne øgede indsats på erstatningsanlæg for luftledninger.

På transmissionsområdet løser vi opgaver for den danske TSO Energinet.dk, og på distributionsområdet. løser vi opgaver for netselskaberne og for initiativtagere til vindmølleparker i forhold til opsamlingsnettet.

Kabellægningsprojekter involverer mange interessenter. Derfor håndteres projekterne bedst med en faseopdelt projektmodel opdelt i forprojekt, hovedprojekt, etablering og idriftsættelse.

P.A.P’s erfaring dækker:

Hovedprojekt

Etablering

Idriftssættelse

P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her